اطلاعات ضروری

           از تمامی دوستداران عزیزی که رسید پرداخت (ووچر) کنسرت را تهیه نموده اید، خواهشمند است جهت تهیه ی بلیط اصلی برای ورود به سالن کنسرت به گیشه سالن فیلارمونیا (سالن برگزاری کنسرت) مراجعه فرمایید.

           شروع برنامه به همراه سورپرایزهای متنوع از ساعت 20 به وقت محلی می باشد بر همین اساس خواهشمندیم که جهت رفاه حال خود و سایر مراجعین با فاصله زمانی مناسب (حداقل یک ساعت) برای ورود به سالن اقدام نمایید. درب سالن از ساعت 7 باز است.

           لطفا برای حفظ شان هنرمندان مورد علاقه خود با پوشش رسمی در محل حاضر شوید.

           با توجه به امکان تهیه خوراکی و نوشیدنی در محل برگزاری کنسرت ازبه همراه آوردن هرگونه خوراکی و نوشیدنی جدا خودداری نمایید.

           لطفا برای حفظ نظم سالن و بهره بردن خود و دیگران از برنامه در حین اجرا تردد کودکان خود در سالن را مدیریت نموده همچنین افرادی که برای فرزندان خردسال خود بلیط تهیه ننموده اند توجه داشته باشند که اطرافیان را مورد مزاحمت قرار ندهند.

           از به همراه آوردن کیف و ساک دستی بزرگ به سالن کنسرت خوداری نمایید و توجه داشته باشید که شرکت هیچگونه مسیولیتی در قبال وسایل شما نخواهد داشت

           از به همراه آوردن دوربین فیلم برداری جدا خودداری نمایید.

           خواهشمندیم در تمامی مراحل خرید و تعویض رسید با بلیط، ورود به ساختمان و سالن اجرا با تیم ما همکاری فرمایید.